O Rotary International

Rotary International (RI) to najstarsze stowarzyszenie tzw. klubów służebnych (service clubs) na świecie. Zrzesza około 32 000 klubów Rotary w prawie 170 krajach. Należy do nich ponad 1 200 000 Rotarian. Członkowie klubów wywodzą się ze wszelkich środowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich chęć pomocy lokalnym społecznościom oraz światu.

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.
Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.

Nieustająco czerpiemy inspirację do pracy społecznej z tej złotej myśli Seneki. Działając w organizacji Rotary International, służymy idei promowania zachowań etycznych w biznesie dla naszego wspólnego dobra oraz uczciwości i przejrzystości życia gospodarczego. Jako Rotarianinie od początku naszej działalności promujemy również ideę służby ponad własnymi interesami ("Service Above Self") tak potrzebnej w dzisiejszej Polsce.

Historia Klubu Rotary w Zielonej Górze

Pierwsze rozmowy na temat zorganizowania klubu Rotary w Zielonej Górze miały miejsce w marcu 1993 roku. Z inicjatywą wystąpił dr Horst Friedrich z Rotary Club w Achim w Niemczech (Dolna Saksonia), Dr Friedrich urodził się w Zielonej Górze, dlatego podszedł do sprawy z ogromnym sercem i zaangażowaniem. W czasie kilku spotkań z zielonogórzanami, reprezentującymi różnorodne środowiska i zawody, przekazał, wraz z niemieckimi przyjaciółmi, informacje na temat idei i funkcjonowania klubów Rotary na świecie. Pierwsze spotkanie organizacyjne naznaczone zostało na październik 1993 roku. Miano wtedy podjąć decyzję o wysłaniu do Zurychu wniosku o powołaniu Klubu Rotary w Zielonej Górze. Do spotkania nie doszło. Zwrócono się wówczas do profesora Hieronima Szczegóły i profesora Kazimierza Bącala z prośbą pomoc w utworzenie klubu.

Zebranie założycielskie Klubu Rotary w Zielonej Górze odbyło się 27 października 1993 roku. Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie założyciele, dr Horst Friedrich oraz Gunnar Fjellander ze Szwecji, koordynator klubów Rotary na Polskę z ramienia Dystryktu 2390. Ustalono, że od następnego miesiąca (dokładnie – od 24 listopada 1993 roku) będą się odbywały cotygodniowe zebrania Klubu Rotary w Zielonej Górze. Pierwsza siedziba Klubu mieściła się w Wojewódzkim Domu Kultury aktualnie (Zielona Góra, ulica Sienkiewicza 11). Pierwszymi członkami – założycielami Klubu Rotary w Zielonej Górze byli:

 • Marian Adamczyk
 • Kazimierz Bącal
 • Wiktor Beserowicz
 • Andrzej Bieniaszewski
 • Czesław Fedorowicz
 • Hieronim Graczyk
 • Konrad Herrmann
 • Kazimierz Kowalski
 • Ireneusz de Navarra
 • Gerard Nowak
 • Stanisław Palonka
 • Władysław Pawełczak
 • Stanisław Ptaszek
 • Andrzej Rabenda
 • Jan Rudzki
 • Zbigniew Stekiel
 • Paweł Suder
 • Hieronim Szczegóła
 • Ryszard Szykuła
 • Wiktor Warias
 • Józef Żwawiak

Na pierwszym spotkaniu dr Horst Friedrich przedstawił plan pracy klubu na pierwszy kwartał 1994 roku. Wniosek do Zurychu w sprawie powołania klubu Rotary w Zielonej Górze przygotowano w styczniu 1994 roku. Wniosek został podpisany przez ówczesnego prezydenta Rotary Club w Achim, Helmuta Dubrowa oraz sekretarza tego klubu G. Seligera.

W marcu 1994 roku ukonstytuowało się prezydium Rotary Club w Zielonej Górze. Prezydentem został Hieronim Szczegóła, prezydentem elekta Kazimierz Bącal, sekretarzem Paweł Suder, skarbnikiem Zbigniew Stekiel, mistrzem ceremonii – Gerard Nowak, członkiem prezydium – Marian Adamczak, za kontakty z zagranicą odpowiedzialny był Zbigniew Adaszyński, za kontakty z młodzieżą – Stanisław Musiał. W maju 1994 roku prezydent Rotary International Robert R. Barth podpisał certyfikat zatwierdzający powstanie klubu Rotary w Zielonej Górze. Zielonogórski klub był dwudziesty czwarty, jaki powstał w Polsce.

Uroczystość powołania Klubu Rotary w Zielonej Górze oraz nadania Karty Rotary International odbyła się 18 czerwca 1994 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele klubów polskich, zagranicznych, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, członkowie zielonogórskiego klubu i ich małżonki. Gubernator Dystryktu 2390 Bert Sandman ze Szwecji przekazał Kartę RI prezydentowi RC Zielona Góra Hieronimowi Szczególe. Znaczki Rotary International wręczył członkom klubu Gunnar Fjellander. Z oficjalnymi życzeniami i gratulacjami wystąpili: dr Horst Friedrich, Helmut Dubrow prezydent RC Achim, Jean Duson prezydent RC Bruksela, Zbigniew Marcinkiewicz prezydent RC Strzelce Krajeńskie, klubu wprowadzającego zielonogórzan w szeregi Rotary, Benno Schurig prezydent RC Oyten w Niemczech, Wolf von Berg prezydent RC Rotenburg, Dieter Schwirten prezydent RC Cottbus, a także przedstawiciele władz województwa lubuskiego i miasta Zielona Góra – wojewoda prof. Marian Eckert, senator Zbyszko Piwoński, rektor Politechniki Zielonogórskiej prof. Marian Miłek, prezydent miasta Roman Doganowski. W ceremonii uczestniczyło 38 osób z Niemiec, 4 ze Szwecji, 2 z Holandii, 2 z Belgii. 21 rotarian reprezentowało polskie kluby. Obchody otwarcia Klubu Rotary w Zielonej Górze odbyły się w niezwykłej atmosferze radości i życzliwości. Do rana bawiono się przy doskonałej muzyce. Nazajutrz rano w restauracji „Pod Dębem” odbyło się wspólne pożegnalne śniadanie. Później zwiedzano Zieloną Górę oraz Muzeum Etnograficzne w Ochli. Po uroczystości wręczenia Karty Rotary International prezydium opracowało zgodny z Regulaminem plan pracy. Cotygodniowe spotkania członków RC początkowo kontynuowano w Wojewódzkim Domu Kultury przy ulicy Sienkiewicza. Jednak w poszukiwaniu lokalu, który spełniałby wszelkie normy miejsca wygodnego, atrakcyjnego, gdzie można przyjąć gości z innych klubów w Polsce i zza granicy, zielonogórski RC aż czternastokrotnie zmieniał miejsca spotkań. Wyjazdy zagraniczne członków RC Zielona Góra do zaprzyjaźnionych klubów Rotary na świecie odbywały się w ciągu 10 lat pracy dość regularnie. Hieronim Szczegóła i Kazimierz Bącal uczestniczyli w kongresach Rotary International w Rotenburgu w 1994 roku oraz w Oldenburgu rok później, w 1995. K. Bącal wziął udział w dwóch dorocznych spotkaniach Rotary Club Achim (Niemcy) i Rotary Club Zuidlaren – Anloo (Holandia) w 1994 i 1995 roku. H. Szczegóła odbywał wyjazd studyjny do Austrii w roku 1998. Piotr Pudłowski wziął udział w kongresie RI w Calgary w Kanadzie w 1999 roku. Zbigniew Leszczyński i Marek Rybacki wzięli udział w kongresie klubów Rotary dystryktu 2230 we Lwowie w roku 2003. W podobnym Kongresie uczestniczył Andrzej Bieniaszewski. Piotr Pudłowski w ramach wymiany GSE z dystryktem 9670 przebywał w Australii w roku 2002. Należy odnotować stosunkowo dużą fluktuację członków Klubu. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Do zasadniczych należy wymóg obecności na spotkaniach klubowych, systematyczne opłacanie składek członkowskich. Liczba członków klubu oscyluje w granicach od 28 do 32 członków

Spośród 21 członków – założycieli RC Zielona góra nadal należy do Klubu działa w nim 5 osób. Prezydenci Rotary Club Zielona Góra: 1. Hieronim Szczegóła od 1 grudnia 1993 do 30 czerwca 1995 2. Kazimierz Bącal od 1 lipca 1995 do 30 czerwca 1996 3. Władysław Pawełczak od 1 lipca 1996 do 30 czerwca 1997 4. Andrzej Bieniaszewski od 1 lipca 1997 do 30 czerwca 1998 5. Andrzej Rabenda od 1 lipca 1998 do 30 czerwca 1999 6. Piotr Pudłowski od 1 lipca 1999 do 30 czerwca 2000 7. Zbigniew Haczkowski od 1 lipca 2000 do 30 czerwca 2001 8. Zbigniew Leszczyński od 1 lipca 2001 do 30 czerwca 2002 9. Stanisław Ptaszek od 1 lipca 2002 do 30 czerwca 2003 10. Jan Rudzki od 1 lipca 2003 do 30 czerwca 2004 11. Henryk Masternak od 1 lipca 2004 do 30 czerwca 2005 12. Tadeusz Wawrzyniak prezydent elekt na rok 2005/2006 Działalność charytatywna na rzecz ludzi potrzebujących pomocy to jedno z głównych zadań Rotary Club w Zielonej Górze, podobnie jak wszystkich klubów na całym świecie. Każdego roku gromadzone są środki finansowe, za które kupowany jest sprzęt medyczny i rehabilitacyjny przekazywany odpowiednim osobom oraz instytucjom. Rotarianie sfinansowali protezę stawu kolanowego kalekiego chłopca. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Zielonej Górze otrzymał aparat do masażu kończyn górnych, została też materialnie wsparta akcja organizowania ogródka jordanowskiego. Zorganizowano badania wzroku dzieci z domów dziecka w Kożuchowie i Świebodzinie, zakupiono nowoczesne szkła i oprawki (akcję tę materialnie i organizacyjnie wspierali Jadwiga i Roman Lechnowie). Damian, uczeń II klasy LO w Zielonej Górze otrzymał wózek inwalidzki. Sztandarową sprawą była budowa szkoły podstawowej w Laskach Odrzańskich, zniszczonej przez powódź w 1997 roku. Zielonogórskich rotarian wsparli przyjaciele z Dystryktu nr 1830 (rejon Stuttgart) z gubernatorem Hansem Pfarrem oraz Rotary Club Frankfurt nad Odrą z prezydentem Frankiem Bertoldem. Rotarianie wspierali finansowo Pogotowie Opiekuńczo-Wychowawcze w Zielonej Górze – 65 tysięcy złotych przekazali na mieszkania dla usamodzielniającej się młodzieży. Finansowali również wakacje dla dzieci i młodzieży. Członkowie Rotary Club Zielona Góra przekazali środki finansowe na wymianę stolarki okiennej oraz remont centralnego ogrzewania w Domu Opieki Społecznej w Szprotawie. Ufundowano trzyletnie stypendium dla pochodzącego z Białorusi studenta polonistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od kilku lat dzieci z przedszkola w Laskach Odrzańskich otrzymują prezenty mikołajkowe, podobnie dzieci z Domu Dziecka w Chociulach koło Świebodzina. Wychowankowie z Ośrodka w Wielkiej Wsi i pensjonariusze Domu Opieki Społecznej w Lubsku zaopatrywani byli w artykuły spożywcze. Rotarianie wspomagali akcję „dożywiania” dzieci ze szkół podstawowych w Zielonej Górze (nr 11 i 17). Fundusze Klubu Rotary w Zielonej Górze pochodzą między innymi z corocznych karnawałowych bali charytatywnych, „opłatków” organizowanych przed świętami Bożego Narodzenia, aukcji obrazów, loterii fantowych, dobrowolnych datków członków Klubu, pomocy niemieckich rotarian z zaprzyjaźnionych klubów w Niemczech. Podczas zakładania klubu w Zielonej Górze określone kwoty zostały przekazane przez Andrzeja Bieniaszewskiego i Jana Rudzkiego. W trzecim i czwartym roku działalności Klub otrzymał dofinansowanie od Władysława Pawełczaka. Pieniądze przeznaczono na pomoc materialną dla mieszkańców Domu Starców w Lubsku. Z inicjatywy Rotary Club Zielona Góra powołane zostały nowe kluby: w Jeleniej Górze w 1997 roku oraz w Głogowie w 1999 roku. Ambicją rotarian jest zorganizowanie kolejnego klubu, tym razem w Nowej Soli. Spotkania rotarian odbywają się regularnie. Członkowie Klubu co poniedziałek wspólnie rozmawiają przy uroczystej kolacji.

Do tradycji należą tzw. spotkania z ciekawymi ludźmi, wśród których znaleźli się prezydenci Zielonej Góry, marszałkowie województwa lubuskiego, rektorzy Uniwersytetu Zielonogórskiego, gubernatorzy dystryktu 2390 i 2230, niemieccy przyjaciele – rotarianie z RC Achim i RC Hoyerswerda; także poeta i bard Leszek Długosz i piosenkarze uświetniający bale Rotary – Kayah, Robert Janowski, Zbigniew Wodecki. Każdego roku Klub organizuje klika spotkań, w których uczestniczą małżonki rotarian: spotkania wigilijne, andrzejkowe, aukcje obrazów i loterie; także uroczystość przekazania prezydentury Klubu, wspólne wyjścia na spektakle teatralne. Warto odnotować ciekawą inicjatywę – żony członków RC dwa razy w miesiącu organizują własne spotkania. Przewodnictwo tej nieoficjalnej grupy przejmuje zazwyczaj małżonka urzędującego prezydenta. Zamierzenia Rotary Club Zielona Góra to: pozyskanie nowych członków, uaktywnienie działalności Klubu, integracja członków i ich rodzin, organizacja kolejnych imprez charytatywnych.