Działalność Rotary Zielona Góra

Czym jest Rotary i dlaczego pomagamy?

Rotary International

Rotary International (RI) to najstarsze stowarzyszenie tzw. klubów służebnych (service clubs) na świecie. Zrzesza około 32 000 klubów Rotary w prawie 170 krajach. Należy do nich ponad 1 200 000 Rotarian. Członkowie klubów wywodzą się ze wszelkich środowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich chęć pomocy lokalnym społecznościom oraz światu.

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.
Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.

Nieustająco czerpiemy inspirację do pracy społecznej z tej złotej myśli Seneki. Działając w organizacji Rotary International, służymy idei promowania zachowań etycznych w biznesie dla naszego wspólnego dobra oraz uczciwości i przejrzystości życia gospodarczego. Jako Rotarianinie od początku naszej działalności promujemy również ideę służby ponad własnymi interesami ("Service Above Self") tak potrzebnej w dzisiejszej Polsce.Misja i cel

Celem i misją działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:

 • 1. Rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy
 • 2. Promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów
 • 3. Promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu
 • 4. Stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym
 • 5. Propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby

Test 4 pytań

Jednym z najczęściej cytowanych na świecie sprawdzianów etyki w biznesie jest rotariański „Test 4 pytań”. Został stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora w 1932 r., kiedy poproszono go o zajęcie się stojącą na progu bankructwa firmą Aluminium Company. Taylor poszukując sposobów ocalenia firmy, nakreślił kod etyczny, którym mieli posługiwać się wszyscy pracownicy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdzięczała swe ocalenie. „Test 4 pytań” został formalnie przyjęty przez RI w 1943 r., a jego autor został Prezydentem RI w roku 1954/1955.

W swojej istocie „Test 4 pytań” odnosi się do odpowiedzi dotyczących wszystkiego, co myślimy, mówimy i robimy:

 • 1. Czy to jest prawda?
 • 2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
 • 3. Czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń?
 • 4. Czy będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Drogi służby

Przez ponad 100 lat, które upłynęły od powstania Rotary, nasze motto „Służba ponad własne interesy” (ang. „Service above self”) jest realizowane poprzez tzw. Drogi Służby, stanowiące podstawę aktywności klubów.


SŁUŻBA KLUBOWA

Cel: Rozwój relacji międzyludzkich

Służba klubowa ogniskuje się na umocnieniu wspólnoty klubowej i zapewnieniu efektywnego funkcjonowania klubu.

SŁUŻBA ZAWODOWA

Cel: Wysokie etyczne standardy biznesowe i zawodowe oraz pokazywanie zasług w pożytecznych zawodach jako sposobności do służby społeczeństwu

Służba zawodowa zachęca Rotarian do służenia innym poprzez wykonywane zawody i przestrzeganie wysokich norm etycznych.

SŁUŻBA SPOŁECZNA

Cel: Stosowanie ideału służby w życiu osobistym, biznesowym i społecznym każdego Rotarianina

Służba społeczności obejmuje projekty oraz działalność na rzecz polepszenia życia swej lokalnej społeczności.

SŁUŻBA MIĘDZYNARODOWA

Cel: Rozwój zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju realizowane przez Rotarian zjednoczonych w ideale służby

Służba międzynarodowa to akcje mające na celu rozszerzenie humanitarnego zasięgu Rotary na cały świat oraz promocje światowego zrozumienia i pokoju. W ramy tej służby wchodzą zarówno działania np. w projekcie PolioPlus, jak i pomoc np. w aklimatyzacji w nowym kraju, oferowana studentom wymiany młodzieżowej.

SŁUŻBA NOWYM GENERACJOM

Cel: Wsparcie pozytywnych zmian, które wnosi obecność młodych ludzi w życiu społecznym

Rozwój aktywności młodzieży poprzez programy takie, jak Rotaract, Interact czy RYLA i poprawa porozumienia między narodami poprzez Rotariańską Wymianę Młodzieżową (Rotary Youth Exchange).

Historia Rotary International Najważniejsze wydarzenia

 • 1905

  W gabinecie nr 711 w Unity Building w Chicago odbywa sie pierwsze spotkanie Rotary (oczywiście wtedy jeszcze nazwa Rotary nie istnieje). Autor idei i inicjator spotkania prawnik Paul Harris marzy o stworzeniu koleżeńskiego kręgu ludzi reprezentujących różne zawody i branże, którzy będą wspólnie działać na rzecz innych. Na pierwszym spotkaniu obecni są czterej członkowie, lecz szybko dołączają do nich kolejni i powstaje pierwszy klub Rotary (od słowa rotacja, oznaczajacego zmianę miejsca spotkań jak I władz klubu).

 • 1907

  Rotary rozpoczyna swoje pierwsze akcje na rzecz lokalnych społeczności. Duchownemu, któremu padł koń, klub funduje nowego, dzięki czemu może on znów dojeżdżać do wiernych. Jednak prawdziwą wdzięczność mieszkańców Chicago przynosi rotarianom postawienie pierwszego publicznego szaletu w pobliżu chicagowskiego ratusza.

 • 1908

  Powstaje drugi klub rotariański w San Francisko (California).

 • 1910

  Ruch Rotary liczy już 16 klubów i 1500 członków.

  W Chicago odbywa się pierwsza Konwencja Narodowego Stowarzyszenia Klubów Rotary. Założyciel ruchu Paul Harris zgadza sie zostać prezydentem Stowarzyszenia. Będzie nim przez dwa lata. Na Konwencji pada słynne zdanie, które stanie się jednym z dwóch mott Rotary: „He profits most, who serves best” (Ten korzysta najwiecej, kto najlepiej służy).

 • 1911

  Ukazuje się pierwszy numer oficjalnego magazynu RI „The National Rotarian”, przekształcony następnie w „The Rotarian”.

 • 1917

  Szósty prezydent RI Arch C. Klumph ogłasza utworzenie Rotary Endowment Fund, którego rolą będzie gromadzenie środków na finansowanie projektów w kierunku czynienia dobra na świecie. Koledzy reagują tyleż entuzjastycznie, co oszczędnie. Pierwsza darowizna na rzecz Funduszu wynosi 26,50 USD, a przez pierwsze sześć lat zebrano zaledwie 700 USD. W 1928 r. Endowment Fund zostaje przekształcony w Rotary Foundation. Do dzis wpłaty przekroczyły 1,5 mld USD.

 • 1924

  W urzędzie patentowym USA zostaje zarejestrowany oficjalny emblemat Rotary: koło zębate z 24 zębami, 6 szprychami i rowkiem klinowym.

 • 1939

  W okupowanych przez Niemcy i Związek Radziecki krajach Rotary przestaje działać. Rok później Zarząd RI cofa klubom w tych krajach karty członkowskie.

 • 1943

  RI oficjalnie przyjmuje tzw. „moralny kompas Rotary” – złożony z 24 słów „Test 4 pytań”.

 • 1945

  Podczas konferencji założycielskiej ONZ, w uznaniu dotychczasowych zasług Rotary International otrzymało status doradczy.

 • 1947

  Śmierć Paula Harrisa. Na jego cześć Rotary ustanawia program stypendialny, dziś noszący nazwę Stypendium Ambasadorskiego. W pierwszym roku działania ze stypendium skorzystało 18 studentów, do dziś jest ich kilkadziesiąt tysięcy.

 • 1957

  Ustanowiona zostaje oznaka Paul Harris Fellow – najwyższe rotariańskie oznaczenie.

 • 1978

  Rusza program 3 x H czyli Health, Hunger, Humanity (Zdrowie, Głód, Humanitaryzm), majacy na celu działania na rzecz zdrowia, walki z głodem, poprawę warunków społecznych, humanitarnych i kulturalnych w najbardziej zaniedbanych regionach świata. Pierwszą akcją przeprowadzona w ramach tego programu były szczepienia 6 milionów dzieci na Filipinach przeciwko chorobie Heine-Medina. Dało to początek przyszłemu programowi PolioPlus.

 • 1985

  Rotary ogłasza program PolioPlus i stawia sobie za cel zaszczepienie wszystkich dzieci na świecie przeciwko skutkom tej choroby. Do tej pory zaszczepiono ponad miliard dzieci.

 • 1989

  Rada Legislacyjna RI przegłosowuje usunięcie ze statute zwrotu „only for men” („tylko dla mężczyzn”), co otwiera kobietom drogę do członkostwa w Rotary. Po 15 latach co ósmy rotarianin jest kobietą.

  W Polsce po zmianie systemu polityczno-gospodarczego powstają nowe i reaktywują się przedwojenne Kluby Rotary